Vodni transport robe

Vodni transport robe

Naša kompanija se bavi organizacijom transporta robe i nudi logističku podršku u pogledu svih vrsta vodnog saobraćaja, rečnog, pomorskog i okeanskog . Efikasan transport robe vodnim saobraćajem iziskuje uključenje i drugih vidova saobraćaja. Pored pouzdane, efikasne i kvalitetne usluge transporta robe vodnim saobraćajem, ujedno Vam nudimo i pronalaženje adekvatne rute kako bi se određena količina robe transportovala od mesta utovara do krajnje destinacije.

U okviru naše usluge nudimo Vam:

Vodni saobraćaj se pokazao kao izuzetno efikasan kada je reč o prevozu robe velike količine. Ukoliko ste se odlučili da se vaša roba transportuje ovim vidom saobraćaja, naša kompanija Vam stoji na raspolaganju za svu logističku podršku.
  • Pakovanje, utovar i istovar robe
  • Efikasan i bezbedan transport robe do luka
  • Pripremu sve neophodne dokumentacije i dozvola
  • Ugovaranje transporta sa vodenim operaterima
  • Planiranje najkraće rute za transport robe
  • Praćenje kretanja robe do određene destinacije

Transport robe i organizacija prevoza uopšte iziskuju savladavanje niza stresnih situacija za svakog pojedinca, kako organizacionih tako i formalno-pravnih.

Praksa je pokazala da direktni realizatori prevoza (vlasnici transportnih sredstava) obično iz ličnih interesa zloupotrebljavaju ukazano poverenje klijenta i naplaćuju neprimerene iznose za izvršenu uslugu jer je svaki upit za prevoz priča za sebe a oni ne mogu da svaki put odgovore na najbolji način jer su im resursi ograničeni i dislocirani u odnosu na potrebe klijenta.

Zbog toga smo izgradili LOGISTIC HOUSE, da u Vaše ime i za Vaš račun, organizuje sve vrste prevoza po najboljem odnosu cene i kvaliteta usluge uz pravne garancije za isporuku pošiljke.

Radimo isključivo sa proverenim agentima i vlasnicima transportnih sredstava, koji se direktno nadmeću da cenom i kvalitetom odgovore na Vaš zahtev. Vodni transport robe

Mi znamo da je najbolja reklama zadovoljan klijent i da bolja ne postoji. Vodni transport robe

Vaša pošiljka na pravom mestu, u pravo vreme i po pravoj ceni. SVAKI PUT

Naša kompanija se bavi organizacijom transporta robe i nudi logističku podršku u pogledu svih vrsta vodnog saobraćaja, rečnog, pomorskog i okeanskog . Efikasan transport robe vodnim saobraćajem iziskuje uključenje i drugih vidova saobraćaja. Pored pouzdane, efikasne i kvalitetne usluge transporta robe vodnim saobraćajem, ujedno Vam nudimo i pronalaženje adekvatne rute kako bi se određena količina robe transportovala od mesta utovara do krajnje destinacije.

Vodni saobraćaj se pokazao kao izuzetno efikasan kada je reč o prevozu robe velike količine. Ukoliko ste se odlučili da se vaša roba transportuje ovim vidom saobraćaja, naša kompanija Vam stoji na raspolaganju za svu logističku podršku.