Reference

Tokom niza godina sarađivali smo sa brojnim kompanijama i pojedincima širom sveta. Nekada je saradnja trajala duže, nekada su potrebe za našim angažmanom bile kratkoročne prirode, ali smo se svaki put trudili da ostavimo trag i uspostavimo novi standard u pružanju usluga kojima se bavimo. U nastavku ove strane možete videti samo neke od firmi sa kojima smo sarađivali.

Logistic House je firma koja puno polaže na kvalitet usluge i odnos poverenja sa klijentima. Transport robe i organizacija prevoza uopšte iziskuju savladavanje niza stresnih situacija za svakog pojedinca, kako organizacionih tako i formalno-pravnih. Naš je zadatak da ovaj deo Vašeg poslovanja oslobodimo nepotrebnog stresa kako biste se koncentrisali na svoju delatnost.

Praksa je pokazala da direktni realizatori prevoza (vlasnici transportnih sredstava) neretko iz ličnih interesa zloupotrebljavaju ukazano poverenje klijenta i naplaćuju neprimerene iznose za izvršenu uslugu jer je svaki upit za prevoz priča za sebe, a oni ne mogu da svaki put odgovore na najbolji način jer su im resursi ograničeni i dislocirani u odnosu na potrebe klijenta.

Logistic-reference-tehnomarket
Logistic-reference-teniski-savez
Logistic-reference-valji
Logistic-reference-vimport
Logistic-reference-ace
Logistic-reference-alfa
Logistic-reference-bambi
Logistic-reference-bdf
Logistic-reference-bin
Logistic-reference-bomi
Logistic-reference-cis
Logistic-reference-dm-security
Logistic-reference-dod
Logistic-reference-energoprojekt
Logistic-reference-este
Logistic-reference-forest
Logistic-reference-fox
Logistic-reference-hbis
Logistic-reference-ibn
Logistic-reference-lazaro
Logistic-reference-lesko
Logistic-reference-mab
Logistic-reference-malex
Logistic-reference-manera
Logistic-reference-mating
Logistic-reference-pkprodukt
Logistic-reference-pujol
Logistic-reference-putevi
Logistic-reference-reina
Logistic-reference-ribarstvo
Logistic-reference-ribela
Logistic-reference-rolna
Logistic-reference-tasty-land
Logistic-reference-namibid
av shop
optibox
Logistic-reference-DOD